Nabór do dzierżoniowskich przedszkoli

Podobnie jak w minionych latach, tak i w tym roku każde dziecko z Dzierżoniowa znajdzie miejsce w przedszkolu. Niezależnie czy jest to placówka publiczna, czy prywatna, koszty są dla wszystkich takie same.

By skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek do przedszkola publicznego. W przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż miejsc, miasto zakontraktuje miejsca w przedszkolu niepublicznym.

Jakie czynniki decydują o naborze?

– Najważniejsze kryteria to wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny czy objęcie kandydata pieczą zastępczą. Zwracamy także uwagę na to, czy rodzice samotnie wychowujący dziecko pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz czy do danego przedszkole zapisane jest już rodzeństwo – mówi Dorota Pieszczuch, zastępca burmistrza Dzierżoniowa

Najważniejsze terminy rekrutacji do przedszkoli:

  • od 1 do 29  marca (do godz. 14.00) – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • do 12 kwietnia – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 16 kwietnia (godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola;
  • do 26 kwietnia (do godz. 14.00) – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Jeżeli rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola nie złożą pisemnego oświadczenia, to dziecko nie zostanie przyjęte;
  • do 30 kwietnia (do godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego.

Rekrutacja jest prowadzona do trzech dzierżoniowskich przedszkoli publicznych:

Szczegółowe informacje (plik do pobrania)