Miejsc nie zabraknie – nabór do żłobka

W poniedziałek 1 kwietnia rozpocznie się nabór do żłobka publicznego w Dzierżoniowie. Podobnie jak w poprzednim roku, opieką żłobkową objęte zostaną wszystkie dzieci.  

Do żłobka publicznego w pierwszej kolejności zapisywane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci, których oboje rodzice pracują lub te wychowywane przez jednego rodzica. Także dzieci z rodzin zastępczych i rodzeństwo dziecka już uczęszczającego do placówki. Do Żłobka Miejskiego mogą być zapisane tylko dzieci rzeczywiście zamieszkałe w Dzierżoniowie.

Nabór potrwa do 30 kwietnia. „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” dostępne są w siedzibie żłobka (os. Błękitne 28) i na stronie internetowej placówki.

Szczegóły dotyczące rekrutacji

Lista dzieci przyjętych na nowy rok szkolny zostanie ogłoszona do końca maja. Rodzice dzieci, dla których zabraknie miejsca w żłobku publicznym, będą mogli skorzystać z opieki w placówce niepublicznej, która otrzyma na ten cel dopłatę z budżetu miasta. Dzięki temu koszt pobytu dziecka w placówce niepublicznej będzie porównywalny do kosztów w żłobku miejskim.

W Dzierżoniowie funkcjonują także dwa niepubliczne żłobki: „Sówka”, mieszczący się na os. Jasnym i „Akademia Maluszka”, przy ul. Szkolnej.Prowadzone są też prace nad stworzeniem kolejnej takiej placówki w naszym mieście.