Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Pod koniec listopada 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zmagali się w szkolnym etapie konkursu z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy). Współorganizatorami konkursu są szkoły, biorące udział w programie edukacyjnym PIP pt. „Kultura bezpieczeństwa”.

W etapie szkolnym w ZSiPKZ w Bielawie wzięło udział 8 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowali się Grzegorz Jabłczyński i Mateusz Krzesiński – obaj z klasy trzeciej o kierunku technik mechanik.

Etap regionalny konkursu odbędzie się we Wrocławiu na przełomie lutego i marca 2019 r.