Konferencja ekologiczna pn.„Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów zbiornika „Sudety” w Bielawie na cele turystyczne”

30 października 2018 roku w bielawskim Art-Inkubatorze odbyła się konferencja ekologiczna w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów zbiornika „Sudety” w Bielawie na cele turystyczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Konferencja poświęcona była promocji i ochronie walorów przyrodniczych Jeziora Bielawskiego oraz obszaru Natura 2000. Celem projektu, który uzyskał wsparcie finansowe z UE jest ochrona walorów przyrodniczych Jeziora Bielawskiego, ale i poprawa infrastruktury na plaży udostępnionej dla mieszańców i turystów.

Należy wspomnieć, że w ramach realizacji zadania w obszarze brzegowym Jeziora Bielawskiego stworzone zostaną specjalne warunki ochronne dla sieweczki rzecznej – ptaka, który jest pod ścisłą ochroną gatunkową, dla którego nasze jezioro stało się domem. Analizy ornitologiczne wykonywane na potrzeby projektu wykazały w obrębie strefy brzegowej jeziora aż 39 gatunków ptaków. Wydzielenie strefy ochronnej zabezpieczy więc nie tylko gatunek chroniony, ale i wiele innych ptaków.

Dodatkowo wykonanych zostanie szereg prac związanych z modernizacją tego miejsca, by stworzyć warunki do rekreacji i wypoczynku na jak najwyższym poziomie. W ramach zadania wykonane zostaną, m.in. ścieżki turystyczne, w tym ścieżka ekologiczna poświęcona ochronie przyrody, drewniany pomost (molo), ogrodzenie, nowe boisko do gry w siatkówkę plażową, nowe ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, markizy zacieniające oraz wiele elementów poprawiających estetykę tego miejsca. Projekt dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych – ścieżki stworzone bez barier architektonicznych, dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Dla osób niedowidzących i niewidzących przewidziany został terminal multimedialny udźwiękowiony i dostępny dotykowo. Dzięki zastosowaniu dźwięku i wypukłego planu sytuacyjnego (z zastosowaniem języka Braille’a) osoby niewidome będą mogły zapoznać się z informacjami dotyczącymi walorów przyrodniczych Jeziora Bielawskiego jak i z układem terenu rekreacyjnego. O celach projektu opowiedział burmistrz Bielawy – Piotr Łyżwa, a edukację przyrodniczą poprowadziły doktor Elżbieta Szopińska – pracownik naukowy Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , wykładowca akademicki oraz magister inż. Anna Popów- Nowicka – architekt krajobrazu, zastępca dyrektora Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice, specjalista w zakresie edukacji przyrodniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here