III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

24 listopada w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zorganizowana przez Fundację „Rodzice Szkole”. W konferencji udział wzięły przedstawicielki Rady Rodziców szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie Marta Masyk przewodnicząca rady rodziców oraz Anna Kwiatkowska członek rady rodziców.
Wśród gości honorowym konferencji była między innymi Minister Edukacji Narodowej. W trakcie spotkania omówiono takie tematy jak: rola rad rodziców w szkołach, gospodarka finansowa rad rodziców, projekt nowelizacji prawa oświatowego w zakresie miejsca i roli społecznych organów w systemie oświaty oraz współpraca rodziców z organami szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę z dyrektorami szkół. Takie konferencje są niezbędne aby uświadomić rodzicom, jak ważny jest dialog między rodzicami a Szkołą. Należy pokazać i przekonać rodziców do tego, że Rady Rodziców nie są sztucznym tworem lecz realnym partnerem do tworzenia i funkcjonowania życia szkoły.
Marta Masyk
Przewodnicząca Rady Rodziców