Gmina Bielawa przyłącza się do europejskiego projektu, aby przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierać rozwój lokalny.

29 listopada przedstawiciele bielawskiego samorządu uczestniczyli w pierwszym szkoleniu w ramach międzynarodowego nowego projektu BEACON.

Uczestników szkolenia przywitał Aleksander Siódmak – zastępca burmistrza Bielawy, który wprowadził w tematykę spotkania.
Spotkanie umożliwiło wspólne wskazanie obszarów, w których miasto chce podjąć działania, mające wpływ na łagodzenie zmian klimatu – na zmniejszenie zużycia energii i szkodliwych emisji, co w konsekwencji wpynie na poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców.

Gmina Bielawa została wybrana do udziału w europejskim projekcie pn. „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” (“Bridging European and Local Climate Action” – BEACON), wraz z 33 innymi gminami z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii i Niemiec. Wspólnie określimy środki  i działania, które zwiększą nasz wkład w ograniczanie zmian klimatu i uczynią nasze miasta miejscami bardziej atrakcyjnymi i przyjaznymi dla mieszkańców.
Gmina Bielawa uzyska dostęp do usług doradczych, warsztatów i konferencji w celu przyspieszenia lokalnych działań klimatycznych z korzyścią dla obywateli. Podczas regionalnych warsztatów i konferencji europejskich Gmina Bielawa zaprezentuje swoje własne osiągnięcia i wraz partnerami z pozostałych krajów opracuje nowe strategie oraz praktyczne podejście do łagodzenia zmiany klimatu.

,,Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu”, ang. „Bridging European and Local Climate Action” (akronim BEACON po angielsku oznacza „oświetlać, wskazywać drogę, prowadzić, przyświecać”, ale też „latarnia morska, drogowskaz, znak nawigacyjny”) to projekt promujący działania na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwiający wymianę pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. Z Polski udział w działaniach projektowych wezmą: Bielawa, Ciechanowiec, Jasło, Sztum i Zamość, a swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem podzielą się z innymi Bydgoszcz i Warszawa.

Realizacja projektu BEACON jest finansowana przez niemiecką Europejską inicjatywę na rzecz ochrony klimatu (EUKI). Celem projektu jest wzmocnienie dwu- i wielostronnej współpracy oraz pobudzenie lokalnych działań, aby wspólnie sprostać ambicjom międzynarodowej umowy klimatycznej podpisanej w Paryżu w 2015 r.

Koordynatorem projektu z ramienia Urzędu Miasta w Bielawie jest Pani Ewa Wnuk – podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach projektu jest w Polsce koordynowana przez: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”; tel. 12 429 17 95 ;  biuro@pnec.org.pl; www.pnec.org.pl
Więcej informacji (w językach angielskim i niemieckim) na temat projektu BEACON można znaleźć tutaj.