Fundacja

Fundacja Ziemi Sudeckiej została powołana w 2018 roku jako podmiot promujący głównie lokalną kulturę i sport.

Celem Fundacji jest w szczególności wsparcie rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych a także lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Fundacja Ziemi Sudeckiej realizuje swoje cele między innymi poprzez :

  1. Pomoc w realizacji ważnych społecznych inicjatyw i ciekawych projektów zmierzających do poprawy kondycji lokalnego sportu i kultury.
  2. Pomoc w organizacji targów, szkoleń, imprez edukacyjnych i sportowych oraz akcji społecznych.
  3. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
  4. Organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza wykluczonej społecznie poprzez organizację zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
  5. Wspieranie osób promujących aktywny i prospołeczny tryb życia.
  6. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz mediami, w zakresie celów Fundacji.
  7. Utworzenie środka informacji w formie strony internetowej Fundacji Ziemi Sudeckiej.

Fundacja Ziemi Sudeckiej 
ul.Złota 11 ; 58-200 Dzierżoniów
NIP: 882-213-11-46
REGON:  381612535