Dzierżoniów: Wyniki głosowania w ramach DBO 2019

Cztery zadnia, na które najliczniej głosowali mieszkańcy, zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Dzierżoniowa. Jedno z nich decyzją burmistrza będzie wykonane w szerszym zakresie, niż ten opisany we wniosku.

W tegorocznym budżecie partycypacyjnym głosowało 3.112 mieszkańców (o 574 osoby więcej niż w 2018 r.). Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać jeden, dwa lub trzy swoje głosy. Suma oddanych głosów to 6.039.

Najwięcej (918 głosów) oddano na „Aranżację zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku”.

– Ze względu na tak duże oczekiwanie mieszkańców i prace nad zmianami w rynku, które już trwają, zdecydowałem, że to zadanie obejmie nie tylko fragment, ale cały dzierżoniowski rynek i nie będzie dotyczyło wyłącznie aranżacji zieleni. Zmieni się też funkcjonalność i estetyka centrum miasta. Dotyczy to i aranżacji zieleni, i nowej małej architektury. W przyszłym roku w rynku pojawią się m.in. nowe ławki, stojaki na rowery, w tym jeden duży i objęty monitoringiem oraz parking rowerowy – zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Trzy pozostałe zadania, które w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku, to:

1. „Park zabaw dla psów” (823 głosy) – czyli ogrodzona przestrzeń z wydzieloną strefą wybiegu, rekreacyjną i treningową z torem przeszkód, w której można będzie puścić psa luzem. Projektowane miejsce to część parku przy „skałkach”, pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5, a ciepłownią.
2. Wesoły skwer (789 głosów) – plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni plenerowej przy ul. Wesołej.
3. Nasadzenie 2020 drzew (759 głosów) – projekt dotyczy zakupu i nasadzenia ukształtowanych lub częściowo ukształtowanych sadzonek drzew na zielonych terenach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa zakładów przemysłowych, ciągów pieszych, rowerowych i miejskich parkingów.

Szczegółowe wyniki głosowania w DBO 2019:

1. Park zabaw dla psów (823 głosy)
2. Zatrzymajmy wodę w mieście – ogrody deszczowe w Dzierżoniowie (549 głosów)
3. Hip-Hop Festiwal (202 głosy)
4. 2020 drzew w Dzierżoniowie w 2020 roku (759 głosów)
5. Książkomat – urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek (418 głosów)
6. Sieć miejsc rekreacyjnych do gry w bule (183 głosy)
7. Ławki solarne – dobra energia (368 głosów)
8. Wesoły Skwer (789 głosów)
9. Filmowe poranki w kinie „Zbyszek” (228 głosów)
10. Wielka Pompa (380 głosów)
11. Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego Rynku (918 głosów)
12. Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej (422 głosy)