Dzierżoniów: Uroczyście i roboczo na pierwszej sesji w roku

Nadanie nazw nowym rondom i centrum komunikacyjnemu oraz zmiany w Dzierżoniowskim Budżecie Obywatelskim to tylko niektóre spośród 12 uchwał przygotowanych na poniedziałkową sesję rady miejskiej. W pierwszej, uroczystej części sesji tematem dominującym będzie WOŚP.

Od wystąpienia szefa Dzierżoniowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Radosława Drabczyka rozpocznie się czwarta sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji. Radni planują również podjęcie Przyjęcie apelu w sprawie przeciwdziałaniu przemocy, mowie nienawiści i fali agresji w cyberprzestrzeni.

W części roboczej radni planują nadać nowe nazwy dla rond przy ul. Batalionów Chłopskich oraz u zbiegu ulic Kolejowej i Sienkiewicza. Odbudowany dworzec, wraz z całym kompleksem wokół zyska też nową nazwę – Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne.

Sesja rozpocznie się w poniedziałek, 28 stycznia, o godz. 10.00. Przypominamy, że w serwisie miejskim udostępniane są transmisje „na żywo” z sali obrad. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg sesji i zapoznawać się z pełną treścią dyskusji prowadzonej przez radnych podczas rozpatrywania uchwał i innych dokumentów. Aby oglądać transmisję z sesji wystarczy w czasie jej trwania wejść na stronę www.dzierzoniow.pl  i w zakładce Urząd w menu Rada Miejska kliknąć link „Transmisja z obrad”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wystąpienie szefa Dzierżoniowskiego Sztabu 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Radosława Drabczyka.

3. Podjęcie Apelu w sprawie przeciwdziałaniu przemocy, mowie nienawiści i fali agresji w cyberprzestrzeni.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (21 listopada 2018 r. i 28 grudnia 2018 r.).

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń”- projekt nr 32.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Dzierżoniowa u zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Mikołaja Kopernika – projekt nr 33.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Dzierżoniowa u zbiegu ulic Kolejowej i Henryka Sienkiewicza – projekt nr 34.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obszarowi z położonym na nim zespołem obiektów na terenie miasta Dzierżoniowa – projekt nr 35.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego – projekt nr 36.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadania mu Statutu – projekt nr 37.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – projekt nr 38.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – projekt nr 39.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” – projekt nr 40.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok – projekt nr 41.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 42.

17. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji za 2018 rok – przedstawi przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Darakiewicz.

18. Sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej VIII kadencji za 2018 rok, w tym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2019 rok (projekt nr 43),

19. Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu i Finansów VIII kadencji za 2018 rok oraz plan pracy na rok 2019 – przedstawia przewodniczący komisji.

20. Sprawozdanie z pracy komisji Edukacji i Spraw Społecznych VIII kadencji za 2018 rok oraz plan pracy na rok 2019 – przedstawia przewodniczący komisji.

21. Sprawozdanie z pracy komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego VIII kadencji za 2018 rok oraz plan pracy na rok 2019 – przedstawia przewodniczący komisji.

22. Sprawozdanie z pracy komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta VIII kadencji za 2018 rok oraz plan pracy na rok 2019 – przedstawia przewodniczący komisji.

23. Sprawozdanie z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji za 2018 rok – przedstawia przewodniczący komisji.

24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał za IV kwartał 2018 r.

25. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie sesji.