Dzierżoniów: Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Temat przemocy wśród młodzieży poruszą młodzieżowi radni Dzierżoniowa podczas najbliższej sesji. Będzie też o młodzieżowym budżecie obywatelskim.

Porządek obrad V sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa (22 marca 2019r. o godz. 12.00 w Sali Rycerskiej Ratusza).

 • Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa II kadencji i przywitanie przybyłych gości.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa II kadencji.
 • Przedstawienie porządku obrad, przyjmowanie wniosków do zaproponowanego porządku  obrad oraz uchwalenie porządku obrad V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa II kadencji.
 • Przyjęcie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa II kadencji (z dn. 14.12.2018 r.).
 • Omówienie problemu przemocy wśród młodzieży przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie.
 • Przedstawienie informacji z realizacji zadań w ramach Dzierżoniowskiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego-spotkanie z Fit Lovers.
 • Przedstawienie relacji z Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików „Podlaskie Potrafi’”.
 • Uchwała nr V/11/2019 w sprawie nawiązania współpracy z MRM Legnica.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.