Dzierżoniów: Pieniądze na działania na rzecz mieszkańców

Ponad półtora miliona złotych trafi w tym roku do dzierżoniowskich organizacji pozarządowych. Przekazane przez miasto pieniądze poszerzą ofertę lokalnych NGO-sów, skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Najwięcej środków miasto przeznaczyło na wspieranie sportu dzieci i młodzieży. Ponad 330 tysięcy trafi do lokalnych organizacji zajmujących się m.in. wspieraniem seniorów, pomocą społeczną, kulturą, edukacją ochrona i promocja zdrowia oraz działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz seniorów, pomoc społeczna, kultura, upowszechnianie tradycji narodowej:

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wraz z organizacją rożnych form wypoczynku i zajęć – 30 000 zł.;
 • Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – popularyzowanie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 23 000 zł.;
 • Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – realizacja programu „Złota rączka” – 18 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Dolnośląskiego Oratorium św. Jana Bosko – świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, wraz z realizacja programu „Na boisku zdrowo i wesoło” – 13 600 zł.;
 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej – popularyzowanie wiedzy i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców – 10 000 zł.;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów – 9 000 zł.;
 • Polski Związek Niewidomych – popularyzowanie idei niewidomych oraz organizacja spotkań integracyjnych wraz z zorganizowaniem zajęć chóralnych i zajęć sportowych – 9 000 zł.;
 • Związek Inwalidów Wojennych RP – podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych – 9 000 zł.;
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – wydawanie i dystrybucję kwartalnika informacyjnego dla seniorów – 7 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Kresowian – podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców pochodzenia kresowego wraz z organizacja „Dnia Kresowiaka” – 7 000 zł.;
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty – podtrzymywanie tradycji narodowej i udział w świętach państwowych oraz rekonstrukcjach bitew – 4 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Dzieci Wojny – podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizację spotkań mieszkańców, który przeżyli II Wojnę Światową – 2 000 zł.

Kultura, sztuka, ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja, podtrzymywanie, promocja i organizacja wolontariatu:

 • Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe – organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców i festynów” – 35 000 zł.;
 • Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa – wydanie publikacji na temat dziejów naszej małej ojczyzny po 1945 r. we wspomnieniach najstarszych mieszkańców – 15 000 zł.;
 • Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa – przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego oraz prowadzenie Kroniki Dzierżoniowa – 9 000 zł.;
 • Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa – zorganizowanie konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” – 8 000 zł.;
 • Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne – obsługa fotograficzną imprez miejskich oraz organizacja wystaw – 5 000 zł.,
 • Fundacja Manufaktura Inicjatywna – prowadzenie Centrum Wolontariatu – 5 000 zł.;
 • Stowarzyszenie RC Monkeys – organizacja i udział mieszkańców w zajęciach w modelarni – 5 000 zł.;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” – organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną – 3 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Tęczowa Siódemka – organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną – 3 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczki Dziwaczki – organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną – 2993 zł.;
 • Parafia pw. Chrystusa Króla – wspieranie sakralnego śpiewu chóralnego -2 000 zł.

Ochrona i promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” – urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w tym zakup sprzętu do rehabilitacji – 37 000 zł.;
 • Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia – udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej – 18 600 zł;
 • Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” – ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych – 10 000 zł;
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – organizacja zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz aktywizujących zawodowo – 10 500 zł.;
 • Polski Czerwony Krzyż – upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – 6 500  zł.;
 • Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci – wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa – 5 000 zł.;
 • Stowarzyszenie Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów – wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zajęć świetlicowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień – 5 000 zł;
 • Stowarzyszenie Pomost – wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3 000 zł.,
 • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć świetlicowych w elementami profilaktyki uzależnień – 2500  zł.