Czyste powietrze – czysta sprawa! Palisz? Trujesz? Ryzykujesz!

uż trzeci rok, bielawska Straż Miejska realizuje w okresie zimowym działania kontrolne w ramach akcji, mającej na celu edukację dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w piecach. Takie zachowanie nie pozostaje bowiem bez znaczenia, przede wszystkim dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przypominają także konsekwencje prawne takiego zachowania.

Od trzech lat, w akcję włączone są także dzieci z bielawskich przedszkoli i szkół podstawowych, które biorą udział w konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Miasta pt.” Tak dla czystego powietrza w Bielawie”.