Czas na zawodowców, czyli współpraca Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z Politechniką Wrocławską

We wtorek 19.02.2019 uczniowie I i II klasy technik mechanik z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. W ramach zajęć przeprowadzonych przez przemiłą panią  dr inż. Emilia Mazgajczyk uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną Politechniki Wrocławskiej oraz poznali wyposażenie pracowni Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych.

Zasadniczym celem zajęć było zapoznanie z budową maszyny wytrzymałościowej INSTROM oraz przeprowadzenie doświadczenia obejmującego próbę ściskania próbek metali. Ćwiczenie zostało poprzedzone prezentacją mającą na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie wytrzymałości materiałów oraz charakterystyki wytrzymałościowej badanych próbek metali.

Młodzież miała także okazję zaobserwować proces wytwarzania prototypów przy użyciu technologii laserowej 3D, jak również poznać fantastyczne efekty wykorzystania tej technologii w przemyśle samochodowym, lotniczym a w szczególności w medycynie. Uczniowie z ZSiPKZ w Bielawie wykazali się sporą wiedzą i dużym zainteresowaniem omawianą tematyką.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Czas na zawodowców” Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

 

Oprac. Grzegorz Raganowicz