Bielawscy policjanci wraz z zarządem ogrodów działkowych podjęli wspólne działania.

22 lutego, funkcjonariusze bielawskiego komisariatu wraz z działkowcami wspólnie patrolowali ogrody działkowe przy ulicy Rolnej.

Na terenie działek w Bielawie przy ulicy Rolnej, od pewnego czasu dochodziło do kradzieży i dewastacji altanek. Zarząd działkowców wystąpił do policjantów z inicjatywą wspólnych patroli. 22 lutego policjanci wraz z wnioskodawcami skontrolowali miejsca wypoczynku i rekreacji, zwracając uwagę na osoby tam przebywające i zlustrowali najbardziej zniszczone altanki.

Podjęte działania mają zapobiec czynom zabronionym przeciw mieniu, pozostawionemu w miejscu wypoczynku mieszkańców Bielawy.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie