Bielawa: Inwestycji drogowych ciąg dalszy – następne rondo powstanie przy Żeromskiego i Bohaterów Getta

W środę 27 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Bielawy. Podczas obrad, odbyło się głosowanie m.in w sprawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim w temacie przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Bohaterów Getta na rondo. Inwestycja ta jest mocno wyczekiwana przez bielawian i nie tylko, ponieważ obecnie ruch w tej częsci miasta nie zawsze przebiega płynnie i bezpiecznie.

Oprócz tego, na sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określili jej wysokość
(aktualne stawki opłat i terminy ich obowiązywania, podamy w osobnej informacji). Dyskutowano także nad określeniem zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, a także nad przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w bieżącym roku.