Bezzwrotne dotacje na rozwój biznesu

Każda z firm ziemi dzierżoniowskiej może otrzymać do 23 tys. złotych. Za tę kwotę można znaleźć atrakcyjne źródła finansowania inwestycji, przeprowadzić audyty, zbudować modele biznesowe lub promować swoją działalność.

Wnioski o dotacje, które przyjmuje inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, nie są skomplikowane. Zresztą w ich wypełnieniu i skompletowaniu pomagają pracownicy inkubatora.

Każda firma finansuje tylko 15% wartości usługi. W sprawie dotacji można kontaktować się z Tomaszem Sajewskim z inQUBE (nr tel. 884-217-713, e-mail: Tomasz.Sajewski@ue.wroc.pl) lub w biurze inQUBE z Rafałem Sterczyńskim (nr tel. 601-780-737).