Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska – przyjdź i pozyskaj dofinansowanie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” – konkurs horyzontalny i ZIT WrOF.

Bielawa przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego, chcąc za pośrednictwem przedstawicieli DAWG pokazać lokalnym przedsiębiorcom możliwości i sposób starania się o takie środki, zaprasza na szkolenie w tym zakresie. Spotkanie szkoleniowe, odbędzie się 13 lutego (środa) o godzinie 10.00 w bielawskim Art-Inkubatorze. Same wnioski o przyznanie dofinansowania w DAWG składać można natomiast do 28 lutego br.

Projekt zakłada dofinansowanie usług badawczo-rozwojowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii np.: opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań/analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Oznacza to, że o takie dofinansowanie mogą postarać się przedsiębiorcy, których przedsięwzięcia obejmują m.in:

– branżę chemiczną i farmaceutyczną,

– mobilność przestrzenną

– żywność wysokiej jakości

– produkcje maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów

– technologie informacyjno-komunikacyjne

Warunki dofinansowania:

– maksymalna wartość bonu na innowację – do 100.000, 00 zł;
– maksymalny poziom dofinansowania – do 85% wydatków kwalifikowalnych

Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Dolnego Śląska wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS).

Szczegóły: http://dawg.pl/pl/page/565/BONY-NA-INNOWACJE—Horyzont