Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską Bielawy

W związku z trwającymi feriami zimowymi, Straż Miejska Bielawy przeprowadza spotkania z dziećmi w ramach programu „Bezpieczne ferie 2019” w szkołach podstawowych na terenie miasta. W prelekcjach uczestniczą dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Podczas spotkań, poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem w trakcie zabaw na śniegu (rzucanie śnieżkami, zjeżdżanie na sankach w bezpiecznym miejscu, jazda na łyżwach). Omawiane są także bezpieczne zachowania w kontaktach z obcą osobą oraz przekazywane są informacje co należy zrobić podczas zagrożenia zdrowia lub życia.

Uczniom, jak zawsze, przypomniano także numery alarmowe 112 i rozdano kolorowanki o tematyce zimowej z numerem telefonu do Straży Miejskiej. Ponadto do czasu zakończenia ferii zimiwych Straż będzie kontrolowała teren Jeziora Bielawskiego i stawu Cegielni.

Opr. SM Bielawa